KRUSZYWA GRANITOWE:

Rodzaj: Frakcja: Zastosowanie:
TŁUCZEŃ 31,5 - 63 podbudowa, pod bruk, drogi, chodniki, podjazdy
KLINIEC 8 - 31,5 podbudowa, pod bruk, drogi, chodniki, podjazdy
BAZALT 0 - 4 warstwa wyrównująca do ułożenia kostki, fugująca
KRUSZYWA GRANITOWE 0 - 5 warstwa wyrównująca do ułożenia kostki, fugująca
MIESZANKA GRANITOWA 0 - 63 podbudowa, pod bruk, drogi, chodniki, podjazdy
MIESZANKA GRANITOWA 0 - 31,5 podbudowa, pod bruk, drogi, chodniki, podjazdy

KRUSZYWA PIASKOWO ŻWIROWE:

Rodzaj: Frakcja: Zastosowanie:
KAMIEŃ ODWADNIAJĄCY (OTACZAK) odwadnianie budynków
MIESZANKA ŻWIROWA 0 - 16 wylewki betonowo-stropowe
ŻWIR 2 - 16 beton, filtracja
ŻWIR 8 - 16 beton, filtracja
PIASEK KOPANY do tynków i wylewek
PIASEK PŁUKANY 0 - 2 murowanie oraz wylewki, posadzki
PPIASEK PODSYPKOWY 0 uzupełnienie nierówności, zagęszczenie